Tok med seg 1,9 kg hasj på nattbussen til Skei. Men der gjekk han rett i fella

Politiet hadde avlytta telefonen til seljaren og visste nøyaktig kva som føregjekk.