Tilsett stal verdiar for hundretusenar frå arbeidsgjevar

Mannen i slutten av 40-åra skulda på familiære årsaker då saka var oppe i tingretten i juli.