Sunnfjording truga journalist som skreiv klimakommentar – no må han punge ut

Tiltalte bad om å bli frifunnen, men det var ikkje retten einig i.