Slo ned to menn på Burger King – no er han dømt til sju månadar i fengsel

I tillegg til fengselsstraff er han dømt til å betale over 22.000 kroner i erstatning og sakskostnader.