Sette ut åtte hummarteiner, men gjorde ein liten feil

Mannen skulle fiske etter hummar i Sognefjorden. Det kan han måtte betale dyrt for.