Rygga inn bil etter å ha drukke fire halvliterar. Mistar lappen

Ein ung mann blir 20.000 kroner fattigare og fotgjengar i 16 månadar etter at han skulle rygge ein bil utanfor ein fest.