Mor skal ha truga dottera med å adoptere ho vekk

I tre år skal mora ha truga og mishandla jenta si. No må ho møte i retten.