Kom med drapstruslar då ekskjærasten hadde besøk av ein annan mann

Truga mellom anna med å slite av menisken hans. Den unge mannen måtte møte i retten.