Skulle sone – smugla med seg narkotika på cella

Medan han sat inne gav han også stoff vidare til ein annan innsatt. Det straffa seg.