Kan framleis ikkje utelukke at det ligg noko straffbart bak

Av