Sunnfjord Energi ankar Jølstra-erstatning til Høgsterett

Kraftselskapet vil ta grunneigarane langs Jølstra til retten for tredje gong, for å sleppe å betale marknadspris for fallrettane.