Verdfulle kraftkontraktar gir rekordoverskot for SFE

Sogn og Fjordane Energi (SFE) bokfører eit overskot på 275 millionar kroner i første halvår.