Let's Meat er konkurs

Av

Skatteoppkrevjaren har ikkje fått pengane sine. Dørene er stengde og det er opna konkurs.