Framtida er uviss for Vita-butikkane i fylket

Fire butikkar i Sogn og Fjordane blir råka av Vita-konkursen.