Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) har no bestemt kvar deira statlege løyvingar til breibandutbygging skal fordelast, og 30 av dei 126,5 millionane som blir fordelt på landsbasis, endar opp i Sogn og Fjordane. Det melder fylkeskommunen i ei pressemelding.

(Sjå tildelingane nederst i saka).

80 millionar i utbygging

Tidlegare har det blitt klart at det blir utbygt brieband i fylket for 60 millionar, etter at dette var samlesummen som vart trigga av ei Nkom-løyving på 18,5 millionar.

No er Nkom-støtta nær dobla, og løyser ut til saman 80 millionar i statleg støtte til breibandutbygging i 20 kommunar i fylket samla.

Les også: 31 husstandar blir utan nett i fleire månader

25 bygder

Innbyggjarane i dei 25 bygdene som no får eit fullverdig breibandtilbod, må og bidra med eigne midlar eller dugnad i samband med den kommande utbygginga. Dette gjer at leverandørane kan gå inn med sin del, noko som gjer at det vert bygd ut breiband for over 80 millionar kroner i 2017 og 2018.

Les også: – Skal vi henge med i svingane må vi vere på nett

Følling: – Stort behov

Fylkesordførar Jenny Følling er svært glad for pengane til utbygging av breiband. 

– Vi har fått god utteljing takka vere eit godt samarbeid i fylket. Det er stort behov for utbygging av breiband, og med 30 millionar vil mange familiar og bedrifter få breiband, seier Følling i pressemeldinga.

Forskingsleiar i Vestlandsforsking, Ivar Petter Grøtte, som var med i søknadsarbeidet, er samd.

– Fylkeskommunen, IT-forum Breiband og Vestlandsforsking har jobba med denne søknaden i lengre tid. Tildelinga er eit godt eksempel på at når forvaltning, forsking og næringsliv samarbeider, gir det gode resultat, seier han.

Samla ressursar

– Dette viser at samarbeidet har fungert veldig bra, seier Olav Skarsbø, prosjektleiar i fylkeskommunen si næring- og kulturavdeling.

Fylkestinget vedtok i april ein ny breibandstrategi for fylket. Målet er at alle bedrifter og innbyggjarar i Sogn og Fjordane skal ha tilgang til eller ha prosjekt for å etablere andre generasjon breiband innan 2020. Strategien er fylkeskommunal, men han er avhengig av statleg støtte for å bli realisert.

– Denne tildelinga gjer oss i stand til å komme eit godt stykke vidare. Kommunane i Sogn og Fjordane har i 2014 og 2015 fått over 58 millionar kroner i statstilskot. Med den nye tildelinga på 30 millionar får 1846 nye husstandar eit fullgodt breibandtilbod, avsluttar prosjektleiar Olav Skarsbø.

Sjå kvar utbygginga skjer

Tildelinga i 2016 går til følgjande kommunar og prosjekt:

KommuneProsjektStøtte frå Nkom
 Aurland Øvre Flåmsdalen      600 000
 Askvoll Atløy   1 000 000
 Balestrand Lånefjorden      270 000
 Flora Øyapakke 1 og 2   3 555 000
 Førde Haukedalen   2 000 000
 Eid Vest for Nordfjordeid      900 000
 Gaular Sande – Viksdalen   1 600 000
 Gloppen Byrkjelo Sør og Hope   1 379 000
 Gulen Dingja og Norgulfjorden      600 000
 Hyllestad Hyllestad   3 180 000
 Jølster Eikås      700 000
 Lærdal Erdal      450 000
 Luster Jostedalen Nord   2 000 000
 Naustdal Midtredalen   1 800 000
 Selje Lesto-Salt og  Årvika-Honningsvågen   2 200 000
 Solund Nord Solund      600 000
 Sogndal Fjærland   2 200 000
 Stryn Markane – Rand   3 765 000
 Vik Arnafjord   1 000 000
 Årdal Øvre Seimsdalen og Fardalen      450 000
Totalt  30 249 000