To av Lene (39) sine ungar er fødde på julaftan. Nei, dei er ikkje tvillingar

Kva er oddsa for å føde på julaftan? To gongar? Ikkje veit vi, men det gjorde i alle fall Lene Gjerde Sætren og Thomas Sætren.