Hevingsarbeidet har begynt

Måndag begynte entreprenøren hevingsarbeidet, men det er ingen garantiar.