Brua vart utvida for ti år sidan. No er den for liten

E39 blei stengd på Vassenden under ekstremvêret i juli og under regnvêret nokre dagar sidan. Statens vegvesen har ikkje planar om strakstiltak.