– Dette er livsfarleg for dei i raske båtar. Vi skal ikkje miste fleire

Laurdag er kring 100 menneske i sving for å rydde opp og hindre at flaumen og skreda 30. juli fører til nye tap.