Grendelaget fryktar ulykker rundt busslommer langs E39. Vegvesenet seier nei til gatelys

– Skuffande, men ikkje uventa, seier Johnny Solheimsnes, leiar for Svidalen Grendalag.