Viste Jølsters opne sår til samferdsleministeren

Jon Georg Dale meiner Jølster er bygde-Norge på sitt beste.