Fekk brev om å ikkje hogge skogen, men den er allereie vekk

Morten Agnar Årset (49) var ein av over hundre grunneigarar som fekk brev frå kommunen om å ikkje hogge skog på eigedomen. Men brevet fekk han til å klø seg i hovudet.