Opnar for ulike momssatsar for hallane i Jølster

- Kommunestyret må ta inn over seg at det ikkje blir gitt 100 prosent momsrefusjon til begge idrettshallane i Jølster.