Kuttbehovet redusert med tre millionar kroner

JØLSTER: Ferske prognosar viser at Jølster kommune får meir inntekter enn venta i 2019.