Rasa i Jølster har gjort skadar for minst 50 millionar

Skadane etter jordskreda i Jølster er anslått å vere minst 50 millionar. Det seier Finans Norge og Norsk Naturskadepool. Summen kan auke.