Meir enn dobla storleiken i 2004. Eirik vil no utvide butikken på ny

I 2004 gjekk Spar Jølstraholmen frå 200 til 650 kvadratmeter. No vil Eirik Hjelmbrekke utvide butikken på ny, ideelt sett til heile 1200 kvadratmeter.