Færre held møte på hotellet – har permittert tre stillingar

Etter nyttår har Thon Hotel Jølster opplevd ein nedgang i møteaktiviteten. No er personal tilsvarande tre årsverk permittert til påske.