Blå varsellamper blinkar for Ting-butikkane

Dei Viken-eigde Ting-butikkane strir i kraftig økonomisk motbakke. I 2018 var underskotet elleve millionar kroner.