Re-opning av vegen over Oldeskaret. Start ved Melkevoll bretun i Oldedalen, Stryn, over til Haugastølen i Stardalen i Jølster. Opning av stien med Jostedalen nasjonalpark. Utsyn mot Olden
Marie Havnen

Vegen til Sunnfjord opna på ny

Nye trapper og sikker sti. No kan du gå den gamle ferdselsvegen over Oldeskaret utan å vere redd. Lønn for strevet: Denne utsikta!
Publisert