Geir Fanebust frå Jølster fekk hjartestans som 44-åring.
Privat.

– Vi treng hjelp. Pappa sitt hjarte har stoppa!

Geir Fanebust (44) hadde aldri vore på sjukehus. Så – utan forvarsel – stoppa hjartet. I to veker var ikkje legane sikre på om han kom til å overleve.
Publisert