Frustrert over hundeeigarar som bryt lova: – Det er veldig fortvilande

Sauer spring seg ihel, folk blir redde og dyrelivet blir forstyrra: Aldri før har Ragnhild Sæle fått så mange meldingar om laushundar.– Men det ser ikkje ut som at folk bryr seg om bandtvang.