Det vil koste 80–90 millionar å reparere vegane etter ekstremvêret

Artikkelen er over 1 år gammel

No er rekninga etter ekstremvêret klar: 30–40 millionar til riksvegar og 50 millionar til fylkesvegar. I praksis betyr det mindre ny asfalt, grøfting og anna vedlikehald på fylkesvegane.