Flaumskader gjer at sparepengane ryk for løypelaget: – Alt heng i lause lufta

Usikkerheit rundt erstatning frå Naturskadefondet og høge kostnader med reparasjonsarbeid gjer at langrennsløypene på Vassenden i år kan bli svært amputerte.