Rapport: Skogholt er god nok rassikring for bustadfelt på Vassenden

Artikkelen er over 1 år gammel

Granskogen i lia ovanfor det planlagde bustadfeltet i Smiehogen på Vassenden vil hindre at ras kan truge bustadfeltet.