Saman med Nettavisen og ei mengd andre lokalaviser i Norge skal vi kåre Norges beste på Instagram.

Tysdag kveld var nominasjonsrunden over og Firda har fått inn rundt 400 forslag til Instagram-brukarar som bør få bli med vidare i konkurrransen.

Firda har plukka ut 14 av dei nominerte til ein lokal avstemmingsrunde. Nedst i saka kan du gi di stemme.

Desse kan du stemme på:

Frist for å stemme er måndag 19. november klokka 12.00.

Dei to som får flest stemmer går vidare til den nasjonale kåringa. Om du er ein av dei blir du kontakta av Firda.

Den nasjonale vinnaren vert kåra i romjula.

Lukke til!

Om vi oppdagar at same personen stemmer mange gonger vil vi samle desse stemmene i ei stemme.