Sunnfjord og Nordfjord vert snøtaparar i framtida

Artikkelen er over 3 år gammel

Tal frå Vestlandsforsking syner at klimaendringane vil føre til store regionale forskjellar på snømengd i framtida.