Sjekk forskjellen: Enormt sprik i pris på utstyr i dei mest populære idrettane

Av

ØKONOMI: Ei prisundersøking viser enorme forskjellar på dei største idrettane i Norge.