Hotell, spa, restaurantar og butikkar. Slik kan Hodlekve bli

SLIK ER DRAUMEN: Bygget førestiller eit av hovudbygga i sentrum av Sogndal Fjellandsby i Hodlekve.

SLIK ER DRAUMEN: Bygget førestiller eit av hovudbygga i sentrum av Sogndal Fjellandsby i Hodlekve. Foto:

Snart er 250 hyttetomter er bygd. No vil dei lage ein fjellandsby: – Hodlekve har vorte den største hyttedestinasjonen for sunnfjordingar.

DEL

Dei siste seks åra har Sognefjorden utvikling investert i overkant av éin milliard i hytter og infrastruktur. Dei har allereie seld langt over 100 hyttetomter og 150 nye står for tur. Også leilegheiter blir bygd fortløpande.

No er målet ein smeltedigel der ein kan finne alt:

– Neste steg er fjellandsby med hotell, sportell, restaurantar og butikkar, fortel dagleg leiar i Sognefjorden utvikling, Jomar Haukås.

Finansieringa kjem med både eigne og eksterne midlar. Haukås seier dei ser for seg å få med store samarbeidspartnarar på laget.

Han meiner Hodlekve skil seg frå andre fjellandsbyar fordi det også finst potensial for ein god sommarsesong. I planlegginga har dei sett til både Voss og Hemsedal.

– Det som har gjort oss sterkare i trua er at i Hemsedal har knalltøff sommarsesong. I Hodlekve har vi allereie høgsesong om sommaren med all reiselivsverksemda. Staden ligg berre ti minutt til fjorden og fine tur og sykkel-område. Så er dagsturar i Jotunheimen legg tilgjengeleg, seier Haukås.

SESONG HEILE ÅRET: Haukås meiner alt ligg til rette for besøkande heile året.

SESONG HEILE ÅRET: Haukås meiner alt ligg til rette for besøkande heile året. Foto:

Klimaflyktningar

At det er mange sunnfjordingar som har strøyma til Hodlekve, forklarer Haukås med at mange er klimaflyktningar.

– Når du ser ut glaset no ser du regn, her lavar snøen ned. Du kan køyre frå Førde i regn og kome til metervis med snø på ein kort time, seier han.

Familiar har kjøpt både hytter og leilegheiter, og Haukås ser ikkje bort ifrå at folk buset seg permanent om ikkje lenge.

– Det er allereie i ferd med å skje. Mange brukar Hodlekve som jobbdestinasjon. Ofte er dei meir her enn heime, seier han.

Han legg til at det har vore ei rivande utvikling i Sogndal, og at det er ein grunn til det:

– Folk har vorte opptekne av livskvalitet. Dei søker stader der dei både kan ha natur og ei bynær kjensle.

Vil satse internasjonalt

Det er også ein enorm utleigemarknad her. Nokre leiger ut hyttene sine opp til ein halv million i året. Då får dei i prinsippet ei gratis hytte når dei sjølv vil.

Haukås seier at Hodlekve allereie har gjestar frå heile Skandinavia.

– Vi har heile tida hatt internasjonale gjestar heile sommaren. No blir vi også den råaste vinterdestinasjonen i Skandinavia, og det er det vi jobbar for.

Så langt har alle dei fleste planane vorte realiserte. Haukås fortel at politikarane i Sogndal har fått vere med på reisa og ser at eventyret veks fram.

SENTRUM: Sogndal Fjelllandsby skal ligge i den blå trekanten.

SENTRUM: Sogndal Fjelllandsby skal ligge i den blå trekanten. Foto:

Kommersielt og klimavenleg

– Vi ønskjer innspel frå alle som har ein meining om kva om bør vere her, men vi ser for oss ein smeltedigel av alt i høve til kommersielle, seier Haukås.

– Når de samlar så mykje på ein stad, kor opptekne er de av klimaaspektet og naturen si bereevne?

– Det er jo og det som vi ser blir ein viktig del av fjellandsbyen, at vi er med det i grøne skiftet. Vi ønskjer å bygge i tråd med naturen. Det er også viktig for dei som kjøper hytte, seier Haukås.

HOVUDBYGGET: Grafisk framstilling av hovudbygget i sentrum av Sogndal Fjelllandsby.

HOVUDBYGGET: Grafisk framstilling av hovudbygget i sentrum av Sogndal Fjelllandsby. Foto:

Jobbar på høgtrykk

– Vi må greie ut kva som er mogeleg å få til, difor jobbar vi på høgtrykk, fortel Haukås.

I det korte bildet håpar dei å få gjennomført reguleringsarbeidet allereie til sommaren. Skissene dei jobbar utifrå er den fjellandsbyen dei ser for seg.

– Det er heilt fantastisk å få vere med på dette prosjektet. Her blir det liv og røre. Vi har jo allereie fått eit populært afterski, seier Haukås.

SAMARBEID: Leiar i skisenteret Rolf Navarsete og Jomar Haukås jobbar tett om prosjektet.

SAMARBEID: Leiar i skisenteret Rolf Navarsete og Jomar Haukås jobbar tett om prosjektet. Foto:

Artikkeltags