Hotell, spa, restaurantar og butikkar. Slik kan Hodlekve bli

Snart er 250 hyttetomter er bygd. No vil dei lage ein fjellandsby: – Hodlekve har vorte den største hyttedestinasjonen for sunnfjordingar.