Casper (45) og Lexie (43) bygde ei hytte heilt utanom det vanlege: Ingen lister, treverk på badet og skigard på utsida

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

For berre nokre veker sidan sette Casper (45) og Lexie (43) Mork-Ulnes inn dei siste golvristene på den heilt spesielle hytta i Kvitfjell. Som høvesvis arkitekt og interiørdesignar er dei meir enn gjennomsnittleg opptekne av stadar dei oppheld seg store delar av vinteren.