Krasja i rekkverk då ho måtte svinge unna hjort – så mykje kosta reparasjonen

Kvinna kom ikkje til skade i uhellet, men både bil og rekkverk fekk store materielle skadar.