Fleire av vegane er i så dårleg stand at bilar tek nedi. No blar kommunen opp

Etter fleire klager gjer Hyllestad grep. No skal tre vegar få ny asfalt.