Misser den einaste drosja - krev kriseløysing

Etter berre eitt år gjev den einaste drosjesjåføren i kommunen opp. No står innbyggjarane utan drosje.