Kjell Eide blir ordførar i Hyllestad

Den langvarige usikkerheita kring kven som får ordførarvervet er no over. Ap får ordføraren, og det blir Kjell Eide.