Hyllestad krev vetorett i vindkraftsaker

Formannskapet i Hyllestad handsama i dag uttale til Nasjonal ramme for vindkraft. Der kjem dei med eit klart krav.