I Åfjorden har det gått to store fjellskred sidan 1992. Eit parti på 136.000 kubikk er i rørsle. No vil NVE overvake Lifjellet med sensorar

Artikkelen er over 2 år gammel

HYLLESTAD: Seks fjell i fylket er så ustabile at NVE følgjer med utviklinga. No set dei opp sensorar som overvakar rørslene på mellom anna Lifjellet i Hyllestad.