Sau og lam funne daude. Finn ingen klare teikn på dødsårsakene

På laurdag vart det funne eit daudt lam og ein daud sau i Hyllestad.