Norvald Tveit
Ole Johannes Øvretveit

– Eg var ein lausunge. Ein som stod utanfor

Publisert