Hyllestad har kvitta seg med alle kommunalsjefane

Hyllestad kommunestyre har samrøystes gjeve rådmann Gunn Lerøy fullmakt til mellom anna å fjerne stillingar i eit forsøk på å berge kommunens skakkøyrde økonomi.