Entreprenør ville kjøpe og bevare skulen – trekte seg etter seks månadar utan svar

Ein entreprenør ville bevare gamleskulen i Hyllestad, og gjere om tomta til bustader. Seks månadar etter tilbodet kom trekte dei seg etter manglande svar, trass purring.