Her døyper Fjord1 el-ferje nummer 11 av 25

Av

– Vi er det leiande ferjereiarlaget i landet og i løpet av året vil vi ha 85 fartøy i drift.